top of page

Acerca de

KOMMUNE

Som kommune, har man mulighed for at købe særlige pakker.

Dette kan eksempelvis indebære et længere forløb for et barn, en ung, en voksen eller en familie.

Det kan også indebære en aftale om, at flere unge fra et opholdssted, et STU eller andet kan komme enkeltvis eller i mindre grupper- ud fra, hvad der giver mening ifht. Den unge/barnet, og dermed har et “klippekort” der ikke er personligt, men følger institutionen eller familien.

Ved køb af forløb til flere børn og unge og/eller længere forløb, vil man også kunne opnå rabat.

Derudover er det muligt at tilkøbe ekstra ydelser:

Eksempelvis en skriftlig status fra os ifht. Barnets/ den unges/ familiens profitering af forløbet.

Og/eller, at jeg deltager i eksempelvis netværksmøder, statusmøder, møder med barnets/den unges familie og/eller møder med kontaktperson, ledelse, familiebehandler, skole og/ eller sagsbehandler. Dette for at tilgodese en større helhedsorienteret indsats.

Disse tilkøbsydelser prissættes alt efter den enkelte sag, da det kan være forskelligt hvor stort behovet er for den enkelte. Der gives derfor en pris på den samlede pakke fra sag til sag.

Vilkår: Når en borger er bevilliget et forløb hos os, kan dette igangsættes, så snart fakturaen fra os er betalt.

Ved fravær/aflysning af en aftalt session, svarer det til en benyttet session. Dvs.: Man afkræves ikke et ekstra gebyr for udeblivelse, men det koster den session, man er udeblevet fra. Ved aflysning fra vores side, får man på samme måde en erstatnings session fra os.

Har kunden aftalt en fast ugedag, betales der også for de gange hvor kunden eventuelt holder pause. Da pladsen er reserveret til kunden og derved ikke kan bookes af andre.

Prisen på 10 session kort er lidt anderledes for kommune ifht. private.

Årsagen til dette er, at der ved kommunalt samarbejde er en del mere administration af faktura, informationer om borgeren osv. end ved private.

Et alm. 10 session kort uden tilkøb af status eller andre ydelser, koster nu 4800,- for et bevilliget forløb.

bottom of page